onsdag 19 mars 2014

Vargskrämma


Jag har varit delaktig i ett projekt som Lunds universitet har drivit tillsammans med Grimsö Forskningsstation. Det gäller en utvärdering av en vargskrämma. Det är en dosa att bära med sig i fickan till exempel på promenad. När man trycker på en knapp avges ett starkt högfrekvent ljud som ska verka avskräckande på vargen.

Vid starten fick jag se ett inspelat föredrag som Jens Karlsson på Grimsö höll och sedan svara på en enkät. Inte ens Jens var uppdaterad i vargfrågan, eller så ljög han medvetet, då han påstod att ingen kopplad hund någonsin hade blivit angripen av varg i Sverige.
Jag påtalade det förstås, och mailade en artikel från Aftonbladet efter att en kopplad Rottweiler i Norberg blivit attackerad och förföljd av varg ända hem till porten. Jag fick svar med ett beklagande från ansvarig för projektet men ingen kommentar från Jens.

Ljudskrämmaren då, jo jag har testat den.
Här är det svar jag bifogade till utvärderingsmaterialet efter testperioden.

"Ytterligare kommentarer till användandet av ljudsändare Dazer II

Den här ljudsändaren har inga positiva egenskaper.
Jag tror inte för ett ögonblick på att den skulle kunna avvärja ett angrepp av varg, snarare tvärtom.

Det saknas helt information angående räckvidd för ljudstrålen. Det finns inte heller någon varningstext om hur den påverkar andra djur, både tama och vilda.

Pga att det saknades väsentlig information har jag endast testat den en enda gång, det var inomhus i hemmet. Vid den tidpunkten var min hund ute, ca 50 meter bort och ytterdörren stängd, hunden reagerade kraftfullt på ljudet. Reaktionen tolkade jag som aggressivitet och drar slutsatsen att om jag träffade på en varg skulle reaktionen inte bli överraskning utan samma som för hunden dvs ilska.

Vi har storskalig kaninuppfödning på gården, och alla kaniner var märkbart påverkade när jag tittade till dem efteråt. I negativ bemärkelse.
Jag hade vid det tillfället tryckt på sändaren i ca 2 sekunder.

Jag undrar även hur ljudet påverkar små barn, och foster hos gravida kvinnor. Själv upplevde jag ett nästan smärtsamt tryck mot trumhinnorna under de korta sekunder jag använde ljudsändaren och jag har ingen önskan att testa den igen.

Jag skulle aldrig någonsin rekommendera den här ljudsändaren. Om den ska finnas som hjälpmedel så måste den förses med varningstext och åldersgräns. Den är ingen leksak !.

Dessutom känner jag stort obehag vid tanke på hur den skulle kunna användas i syfte mot päls- och köttproducenter om den hamnar i fel händer. Användning i närheten av kanin- eller minkfarmer skulle kunna ställa till stor skada."

Om jag kände mig tryggare ?
Nja, det är ju inte direkt för min egen skull jag känner obehag, det är för fårens. Och i deras fall känns det betydligt tryggare med en §28-vargskrämma.