måndag 14 april 2014

Årets första lamm


Årets första lamm kom den 1:a april. Nu är  åtta stycken är födda - en är död och ett blev ett flasklamm.
Nästa lamningsboom inträffar inte förrän månadsskiftet maj/juni. I år har jag 13 tackor som ska lamma och det är alltid stressigt med lamning kombinerat med ett lönejobb borta från gården.