måndag 28 juli 2014

Kaninproducenterna håller Seminarium


Ett hett tips för den som är intresserad av kaniner som köttalternativ. Sveriges Kaninproducenters Förening håller ett seminarium i Enköping den 20 augusti.FRAMTIDENS KÖTT 

Passa på tillfället att få vetskap om kaninköttets möjligheter som livsmedel! 
Sveriges Kaninproducenters Förening håller seminarium den 20 Augusti 2014. 
Plats: Bredsgården Enköping 
Tid: 16.00 – ca 20.30 
Pris: 400:- Inkl. enkel måltid 

Möjlighet till ”mingel” efteråt för specifika egna frågor, kaffe och smörgås. 
För detta tillkommer 100:

Program: Presentation av branschen, Kaninens möjligheter, 
Hur kommer jag igång? Raser, EU-förordning/direktiv, Svenskt 
perspektiv, Djuretik, Uppfödning, Slakthantering/EU kontra 
Sverige, Olika produkter från kanin, Ekonomi, Regelverket, 
Möjligheter samt Slakterier. 

Anmälan sker via mail till s.a.englund@tele2.se 
eller per tel. 070-774 75 51 senast den 13:e augusti. 

Avgiften skall finnas på föreningens konto PG 644 07 62-0 
senast den 16:e augusti. Märk med ”semi augusti”. 
Anmälan är bindande. Begränsat antal platser! 

Föreläsare är Gösta Johnsson och Annette Englund. 

Seminariet finansieras till viss del av Hushållningssällskapet; 
Länsstyrelsen i Uppland samt EU. Under året har flera seminarier hållits runt om i landet, och nu återstår det ätt hålla i Västmanland, Sörmland och Uppland. Passa på att besöka ett av dem, jag kan lova att det är intressant.