fredag 22 augusti 2014

Promotar mig och företaget


Det är otroligt viktigt för mig att få ut kanin som köttdjur i media, att normalisera kaninköttet och se det som likvärdigt med övriga köttprodukter. Att skapa intresse, nyfikenhet och en önskan att smaka.
Jag vet att det finns många bland de äldre generationerna som ätit kanin, som har blivit bjudna hos mor- och farföräldrar och som fortfarande har ett minne kvar av att det var ett gott kött.

Samtidigt vill jag visa att kaninhållningen i Sverige är bra ur djurskyddshänseende. Den går över huvud taget inte att jämföra med kaninhållning i övriga Europa.

Självklart vill jag även göra reklam för mitt eget företag och bana väg för mitt kommande slakteri med försäljning. Jag tänker att det är bra att börja i tid eftersom det är en relativt ny produkt, så intresset hinner växa i folks medvetande.