måndag 26 september 2016

SLU-projekt
Nio veckor under vår och sommar har varit inrutade av ett projektarbete som en SLU-student arbetat med.
Ett projekt i tre delar, där den första delen har varit beteendestudier av djur i grupp med olika beläggningsgrad.
Min uppgift har varit att notera foderåtgång, väga både grov- och kraftfoder, under nio veckor, märka djur och att se till så de stannar kvar i sina burar och hägn.

Projektet har inte varit helt lätt, då det under veckan efter första hanteringen vi gjorde, med vägning, märkning och urval, dog en hel del ungdjur. Jag vet inte om det var själva hanteringen som påverkade eller om det var något annat.
Om det funnits pengar i projektet så hade jag gärna skickat in samtliga för obduktion. Som tur i oturen så fanns det en del djur i reserv att stoppa in istället.

Studenten har varit här två dagar i veckan under den här tiden, och studerat beteende och skrivit en hel del.

Nästa del var studie under transport.
Där transporterade vi dels efter Jordbruksverkets regler, och dels med en betydligt högre beläggningsgrad.
Den högre beläggningsgraden var vi tvungna att söka dispens för, hos Etiska Nämnden på Jordbruksverket.

En intressant studie som visade på hur kaninerna beter sig under transport. Vi kontrollerade puls både före och efter transport.

Sista delen var slakt och klassning av slaktkropp.
Jag slaktade och studenten tog blodprover, mätte och fotade. Vi kom gemensamt fram till en klassningsskala. Det känns toppen, och just nu väntar jag bara på att studien ska bli publicerad så att jag kan dela med mig av kunskaperna.

Var som var mest anmärkningsvärt, det var att ungdjuren i hägn både åt mindre och växte mer.