Jordbruket


Det här är vårt jordbruk !
Den ena delen är helt konventionell, med spannmål- och köttproduktion där vi föder upp tjurar i lösdrift. Vi har tre olika stallar och sorterar efter åldersklass och hull. Totalt är det 226 platser.
Den här delen är lönsam, men inte alls i enlighet med mitt eget tänk. Tjurarna kommer in i produktionen redan när de är små och går i lösdriften för att växa sig stora tills den dagen de skickas på slakt. Vi skickar både till Farmek och till ett mindre slakteri i närheten. Till det mindre kör vi dem i vår egen djurvagn.
Farmek hämtar med lastbil + släp och får in många. Fördelen, i det fallet, är att när man har en stor besättning kan man fylla en bil och på så sätt slipper de åka "land och rike runt" för att samla upp djur från smågårdar innan de far iväg till Farmeks slakteri.
Tjurarna slaktas vid en ålder av 18-20 månader och har då en levandevikt på ca 600 kilo.


Vi rekryterar en stor av del tjurkalvarna från vår egen dikobesättning. Dessa är födda utomhus och har gått med sin mamma 4-5 månader innan de skiljs, de växer bra och håller sig friska.
Sedan köper vi även in kalvar från en kalvförmedning och det händer att det kommer kalvar som varken är särskilt robusta eller friska. Tyvärr så är det helt igenom en ekonomisk fråga i detta fall, vi kan inte klara oss på enbart egen rekrytering utan är tvugna att köpa in för att det ska gå runt.Den andra delen av jordbruket är betydligt trevligare.
Det är vår KRAV-anslutna produktion. Även den med en del spannmål, och så de stora fina koflockarna som lever precis som kor ska göra. De går ute året om tillsammans i lagom flockar. Större delen av året går tjurarna ihop med flocken, det ger lugna och glada kor. Betäckningen sker fritt inom en viss kontrollerad tidsperiod, och helt utan inblandning av människor. Kalvning sker ute på bete där kon själv valt plats.
Det krävs en del tillsyn under kalvningssäsongen, och ibland måste bonden rycka in som kalvmorska.

Just nu har vi två stora flockar kor med kalvar som går i vinterhagarna, samt två flockar med kvigor. Det är just nu 200 hondjur plus kalvar. De har vindskydd i form av hangarer som de kan gå in i när de vill, men trots det är korna hellre ute under bar himmel oavsett väder, de går in i skogspartierna när det blir alltför blåsigt. Hyddorna står mest för kontrollanternas skull...


Alla kor är av köttras, eller korsningar av köttras. Som tjurmaterial till korna har vi provat Charolais, Blonde, Simmental och Hereford. De trevligaste tjurarna har dock vart Charolais och Blonde, vilka även gett bra kalvar med hög överlevnadsprocent. Kvigorna har varit nöjda med en Hereford. Hereforden ger lägre födelsevikt på kalvarna, och därmed lättare kalvningar, trots att det är en ren köttras.

Den odlade åkerarealen är ca 700 ha. Där odlas havre, rågvete, korn och vete. Ärtväxter och vall.
Vårbruket här i zon IV brukar börja runt 1:a maj och odlingssäsongen avslutas i oktober.